Dekanlık
Prof.Dr.Şerif DEMİR

Dekan                                 

Prof.Dr.Mustafa ASLAN                       Dr.Öğr.Üyesi Aysel KARACA

Dekan Yardımcısı                                   Dekan Yardımcısı

 
 AliUÇAN

Fakülte Sekreteri