Çeviri Tanıtım

Fakültemiz 1996 yılındaki Sağlık Şurasında alınan karardan sonra; 10 Ekim 1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Yüksekokullarına dönüştürülmesi sonucunda Düzce Sağlık Meslek Lisesi de Düzce Sağlık Yüksekokulu adıyla A.İ.B.Ü. ‘ne bağlanmıştır. 10 yıl boyunca adı geçen Üniversite için hizmet verdikten sonra 2006 yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasıyla Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. 12 Ocak 2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12 Aralık 2016 tarih ve 9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Fakültemiz Konuralp Yerleşkesinde Orman Fakültesi binasında hizmet vermektedir.  Henüz akademik kadrolarını yetiştirme çabası içindeki bir kurumumuzdur (Altı araştırma görevlimiz 2547 sayılı kanunun 35. maddesi uyarınca yüksek lisans/doktora eğitimlerini yapmak üzere farklı Üniversitelerde görevlidirler). Halen Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nin binasında bir bölümün tahsis edildiği Fakülte eğitim-öğretimine devam etmektedir. Genç ve dinamik akademik kadroların yetiştirilmesi, yabancı dil eğitimine önem verilmesi öncelikli sorunlarımızın arasındadır. Bu sayede okulumuz uluslararası arenada hemşirelik eğitimi veren diğer kuruluşlarla iletişim içinde olacak ve standart bilimsel hemşirelik eğitimi hedefine varılmış olacaktır.