Misyon / Vizyon

     MİSYON
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, evrensel değerleri benimsemiş ve bu doğrultuda kişisel değerlerini geliştirmiş, insan ve hasta haklarına saygılı, bilimsel düşünce sistemine sahip, yeniliğe açık, uygulama, araştırma ve eğitim beceriler gelişmiş, sorumluluk sahibi, ekip çalışmasını benimsemiş hemşireler yetiştirmek ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik bilimsel faaliyetlerde bulunmaktır.
 
     VİZYON
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider ve öncü bir eğitim kurumu olmak.