2017-2018 ÖĞRETİM YILI YENİ ÖĞRENCİ KAYIT DUYURUSU

10 Ağu

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Tüm Duyurular
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  HEMŞİRELİK VE SOSYAL HİZMET OLMAK ÜZERE İKİ BÖLÜMÜMÜZ BULUNMAKTADIR.
I-KAYIT İŞLEMLERİ:
 • ELEKTRONİK KAYIT( E-KAYIT)  ZORUNLUDUR 

  TEKRAR  ŞAHSEN GELEREK KAYIT YAPTIRMAYA GEREK KALMAZ

 • ZORUNLU NEDENLERLE ELEKTRONİK KAYDI YAPILAMAYAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK KAYDINI ŞAHSEN YAPTIRABİLECEKTİR.
 • İKİ ŞEKİLDE KAYIT YAPTIRMAYA GEREK YOKTUR. BİR KAYIT TÜRÜ YETERLİDİR.
 • (HEMŞİRELİK VE SOSYAL HİZMET) HER İKİ BÖLÜM İÇİNDE SAĞLIK RAPORU İSTENMEZ.
KAYIT TARİHLERİ;
 
 1. 2017- YGS ve LYS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleŞen adayların kesin kayıt iŞlemleri aŞağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

  1) Kayıt Tarihleri; E-Kayıtlar 11 – 16 Ağustos 2017 23:59’a kadar arasında “turkiye.gov.tr” web adresinden, Üniversiteye gelerek Şahsen kayıt yaptıracaklar ise 14 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Tablo-1’de karŞılarında gösterilen yerlerde yapılacaktır.

  2) Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) : Öğrenim ücretleri 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte Halk Bankasının Türkiye'de bulunan herhangi bir Şubesine (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılacaktır) yatırarak ders kayıt iŞlemlerini yapabileceklerdir (öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri ders kaydını yapamayacaklardır).

  3) Elektronik Kayıt (E-Kayıt);

  * Elektronik kayıt (E-Kayıt) öğrenci için zorunludur. Herhangi bir nedenle Elektronik kaydı gerçekleŞtiremeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversitemize gelerek kaydını Şahsen yaptırabilecektir.

   *Elektronik kayıt (E-Kayıt) ve Şahsen kayıt yaptıracak tüm öğrencilerimizin Ön Kayıt Formunu (https://obs.duzce.edu.tr/preregistration/checkstudent) doldurması zorunludur (Öğrencilerimiz 11.08.2017 tarihinden itibaren ön kayıt formuna giriŞ yapabilirler).

  * E-kayıt yaptıracak öğrenciler PTT Şubelerinden e-devlet Şifresi alacaklardır.

  * E-kayıt yaptıracak öğrenciler 11 - 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında “www.turkiye.gov.tr” adresindeki “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu BaŞkanlığı” baŞlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleŞtireceklerdir.

  * E-kayıtta öğrencinin yerleŞme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.

  * Süresi içerisinde Şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve iŞlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

  * E-kaydını gerçekleŞtirilen öğrenciler üniversitede herhangi bir kayıt iŞlemi yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.

  * E-kayıt iŞlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.

  * 11 - 16 Ağustos 2017 tarihinde kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler 25 Eylül- 06 Ekim 2017 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının öğrenci iŞleri bürosundan öğrenci kimliklerini teslim alacaklardır.

  4) Üniversitemize iahsen Müracaat ile Kayıt : “Üniversite E-Kayıt” yöntemiyle kayıt yaptıramayan adayların 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında aŞağıda belirtilen gerekli belgeler ile birlikte Üniversitemizin kayıt yerlerine Şahsen baŞvurarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

  Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1) “Lise Diploması”nın aslı veya yeni tarihli “Geçici Mezuniyet Belgesi”nin aslı (Fotokopi yada Noter onaylı suret kabul edilmez). a) Diplomanın kayıp olması durumunda Lise Diploması Kayıp Belgesinin aslı. b) Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçiŞle yerleŞtirilmiŞ ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiŞse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).

  2) 2017-ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

  3) Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

  4) 6 adet 4.5x6 ebadında son 6 ay içinde çekilmiŞ vesikalık fotoğraf.

  5) 1 adet A-4 ebadında büyük beyaz zarf ve 6 TL.’lik posta pulu (Toplam 6 TL tutarında).

  6) Ön Kayıt Formu. (https://obs.duzce.edu.tr/preregistration/checkstudent adresinden giriŞ yapılarak Ön Kayıt Formunu doldurulması ve çıktısını kayıt görevlisine teslim edilmesi gerekmektedir, GiriŞler 11.08.2017 tarihinden itibaren yapılabilir).

  7) 29 yaŞından büyük olan erkek adayların “Askerlikle İliŞkisi Yoktur” belgesi (29 yaŞından büyük yükümlülerin “askerlikle iliŞiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır).