TEK/ÇİFT SINAVLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

01 Ağu

  • Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Düzce Üni·versi·tesi· Li·sans Eği·ti·m-Öğreti·m ve Sınav Yönetmeli·ği·'nin 28.maddesi (c) bendi, Üniversitemiz Senatosu'nun 25.07.2019 tarih ve 2019/135 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde değişmiştir.

 

"Tek/çift ders sınav hakkı kullanmak durumunda olan öğrencilerin, yarıyıl sonu sınavları ve yaz okulu sonu sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir. Öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında yalnızca birer defa tek/çift sınav hakkını kullanabilirler. Bölüm başkanı, ilgili alandan öğretim elemanlarını görevlendirir ve sınavların akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılmasını sağlar."