2020-2021 NOT ORTALAMASINA GÖRE KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI.

07 Ağu

  • Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Yatay Geçiş başvuru sonuçları için Hemşirelik Bölümü

HEM İntibak Tabloları  (Her excel sayfasında bir öğrencinin muafiyet tablosu bulunmaktadır.)

 

Yatay Geçiş başvuru sonuçları için Sosyal Hizmet Bölümü -

SH İntibak Tabloları (Her excel sayfasında bir öğrencinin muafiyet tablosu bulunmaktadır.)


AÇIKLAMALAR:

1- Düzce Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları madde 6/3 bendi gereğince "Örgün olmayan (Açık Öğretim, Uzaktan Eğitim,Mektupla Eğitim gibi) kurumlardan alınan dersler ( 2547 sayılı Kanunun 5/1 maddesinde belirlenen dersler hariç-zorunlu dersler- ) için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.

2- Eğer komisyonca intibak tablonuz hazırlanmış ise ilgili liste üzerine tıklayarak  görüntüleyebilir ve Fakültemize kayıt yaptırıp yaptırmama konusunda karar verebilirsiniz.

3- Düzce Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları 18.maddesi gereğince yapılan intibak sonuçlarına itirazlar muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içinde yapılır.  7 iş günü sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Muafiyet işlemleri bir defaya mahsus yapılır.

4- Eğer son beş yıl içinde bir yükseköğretim programı tamamlamış iseniz; kesin kayıtta mezun olduğunuz programa ait onaylı transkript ve onaylı ders içeriklerini getirmeniz halinde ders muafiyet işlemi yapılabilmektedir. Ders muafiyet talebiniz olacak ise; ilgili belgelerin kesin kayıtta teslim edilmesi zorunludur. Daha sonra yapılacak talepler kesinlikle dikkate alınmaz. Bu kapsamda da muafiyet işlemleri bir defaya mahsus yapılır.

4- Yatay geçiş hakkı kazanan adayların, kayıt için ilişiğini kesecekleri Üniversiteden "Yatay Geçişine Engel Bir Durum Yoktur" belgesi getirmeleri zorunludur.

KAYIT TARİHİ:

Kesin kayıt tarihleri : 17.08.2020-21.08.2020

Yedek kayıt tarihleri : 24.08.2020-28.08.2020 

KAYITTA  İSTENEN EVRAKLAR:

1.      ÖSYS Sonuç Belgesi

2.      "Yatay Geçişine Engel Bir Durum Yoktur" belgesi

3.      6 (altı) adet fotoğraf

4.      Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimliği

5.      Varsa daha önce mezun olunan (son beş yıl içinde) önlisans/lisans programına ait onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri (öğrencinin daha önce mezun olunan program için ders muafiyet talebi var ise)